Ebeveynler İçin Bilgilendirme

Kalpte Üfürüm Nedir?
Kalp üfürümü, doktorların kalbi stetoskopla dinlediklerinde duydukları ekstra bir sestir. Üfürümler genellikle normal kalp atışı dışında bir ek bir hışırtı sesi gibi duyulur. Kalbin içinden geçen kan, kalp kapakçıkları açılıp kapandığında normal kalp atışı sesleri oluşur. Kalp kapakçıkları, kanın tek yönde akmasını sağlayan yapılardır. Tek bir yöne açılan sallanan kapılar gibi çalışırlar, kanın dışarı çıkmasına izin verir, ancak içeri girmezler. Kalpten veya kan damarlarından akan kan sesi duyulabilecek kadar yüksek olduğunda üfürüme neden olur. Üfürümler kalbin yapısı normal olduğunda da duyulabilir. Kalp kapakçıklarının çalışma biçiminde veya kanın kalpten veya kan damarlarından akma biçiminde bir değişiklik olduğunda da oluşabilir.
Kardiyak üfürüm nasıl anlaşılır?
Üfürümler çoğu olguda rutin bir muayene sırasında kalp sesleri steteskopla dinlenirken farkedilir. Nefesini tutma veya pozisyonunuzu değiştirmenizle üfürüm belirginleşebilir. Kalp üfürümünün olması kalp sorunum olduğu anlamına mı gelir? Her zaman değil. Kalpleri ve kan damarları normal olan kişilerde de üfürüm duyulabilir. Doktorlar bunlara "masum üfürümü” adını vermektedirler. Masum üfürümler kalbin yapısında herhangi bir problem olmadığını ifade eder. Her yaştan insanda masum üfürüm olabilir. Ancak masum kalp üfürümleri özellikle genç, zayıf veya hamile insanlarda duymak kolaydır. Masum üfürümlerin yanısıra kalp rahatsızlığının neden olduğu üfürümlerde steteskopla duyulabilir. Kalp hastalıklarına bağlı üfürümlerin en yaygın nedenleri şunlardır:
 • Kalp kapakçıkları ile ilgili sorunlar - Kalp kapakçıkları çok fazla sızıntı yapabilir ve kanın geri akmasına neden olabilir. Ya da kapaklar dardır kan geçişi için yeterinde iyi açılmayabilirler.
 • Kalbin içindeki duvarlardan birindeki delik gibi insanların doğuştan var olan kalp sorunları da anormal üfürüm duyulmasına neden olur.
İleri Testlere ihtiyaç olacak mı?
Olabilir. Doktorunuz kalpte üfürüm duyduğunda, bunun masum mu yoksa anormal mi olduğunu bilmek isteyecektir ve kalp hastalıklarında görülebilen şikayetlerin ve belirtilerin sizde olup olmadığını sormak isteyecektir. Kalp üfürümünüz masumsa, ileri düzeyde testlere ihtiyacınız olmayacaktır. Doktorunuz kalp üfürümünüzün anormal olduğunu düşünürse veya emin değilse üfürüme neyin sebep olduğunu bulmak için bir test isteyebilir. En yaygın olarak kullanılan test ekokardiyografidir ( kalbin ultrason ile görüntülenmesi). Bu test, kalbinizin atarken resmini oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Kalp odacıklarının boyutunu, kalbin ne kadar iyi pompaladığını ve kalp kapakçıklarının ne kadar iyi çalıştığını gösterir (şekil 1). Anormal bir kalp üfürümü nasıl tedavi edilir? Tedavi, anormal üfürüme neden olan kalp hastalığın tipine ve durumun ne kadar ciddi olduğuna da bağlıdır. Kalp rahatsızlığınız ciddi değilse, herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmayabilir. Ancak doktorunuz, durumun değişip değişmediğini veya kötüleşip kötüleşmediğini görmek için durumunuzu izleyecektir. Kalp rahatsızlığınız ciddiyse, tedaviye ihtiyacınız olabilir. Tedavi ameliyat veya kalbe ulaşmak için "kateter" adı verilen ince bir tüpün kullanıldığı bir yöntem uygulanabilir. Dişçiye gitmeden önce antibiyotik almam gerekir mi? Bu durumu doktorunuza sormalısınız. Geçmişte doktorlar, kalp üfürümüne sahip birçok kişinin, belirli diş veya tıbbi uygulamalardan uygulamadan önce antibiyotik almasını tavsiye ediyordu. Ancak şimdi, sadece belirli kalp rahatsızlığı olan kişilerin; geniz eti ve bademcik ameliyatları, diş veya ağız içine uygulanan kanamalı tibbi işlemlerden önce antibiyotiklere ihtiyacı vardır. Bu işlemlerden önce antibiyotiğe ihtiyacınız olup olmadığını doktorunuza sorun.
Doğuştan Kalp Hastalığı Nedir?
Kalbin gelişimi gebeliğin 3-4. Haftasında başlar ve anne karnında bebeğin ilk gelişen organı kalptir. Kalbin doğru şekilde oluşması ve gelişmesinde belirli basamaklar vardır. Bu çok önemli adımlardan birinin doğru zamanda gerçekleşmemesinin sonucu olarak doğuştan kalp hastalıkları gelişir. Doğuştan kalp hastalıklarının en sık rastlanılan şeklinde kalbin içinde yer alan temiz ve kirli kanı ayıran duvarların tam oluşamaması sonucu halk arasında delik olarak ifade edilen DKH gelişir. Ayrıca kalpten çıkan büyük damarlarda ve kalbin içinde yer alan kapaklarda da doğuştan gelişim kusuru sonucu darlık ve yetmezlik diye adlandırılan doğuştan kusurlar görülebilir.
Doğuştan kalp hastalıklarının gelişiminde en sık nedenler nelerdir ?
Doğuştan kalp kusurunun çoğu vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Gebeliğin ilk üç ayında bebeğin kalbi gelişir, hamileliğin ilk birkaç haftasında anne bazı ilaçları kullanmışsa, bebeklerde bazı doğuştan kalp kusurları daha sık görülür. Doğuştan kalp kusurları riskini artırdığı bilinen ilaçlar arasında gebelikte annenin kullandığı talidomid (Thalomid), anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, statinler, akne ilacı izotretinoin (retinoik asit) ve lityum bulunur. Hamilelik sırasında alkol almak veya yardımcı üreme teknikleri ile gebelik oluşmuşsa DKH riski artmaktadır. Ayrıca annenin bazı hastalıkları örneğin şeker hastalığı olması annede fenilketonüri gibi doğumsal metabolik hastalıkların vardığı bebeklerde DKH riskini artırmaktadır. Kalıtsal nedenlerde DKH gelişimine neden olabilir: örneğin anne baba ve kardeşlerinde DKH olması, bebekte Down sendromu gibi kalıtsal kromozomal hastalıkların varlığında DKH gelişim riski normal topluma göre daha yüksektir.
Doğuştan kalp hastalığı sıklığı nedir ?
Doğuştan kalp hastalığı, kabaca 100 canlı doğan bebekten birinde görülür, sık görülen doğumsal kusurlardan birisidir.
Doğuştan kalp hastalığının belirti ve bulguları nelerdir?
Bebeklerde ve çocuklarda doğuştan kalp hastalığının semptomları şunları içerebilir: Deride, tırnaklarda ve dudaklarda mavimsi bir ton (doktorlar buna oksijenli kan eksikliğinden kaynaklanan siyanoz adını verir). Emmede güçlük, emerken çabuk yorulma ve kısa süreli emme, yetersiz beslenme, kilo alımında azalma olabilir. Ayrıca hızlı nefes alma ve sık geçirilen akciğer enfeksiyonları da ( bronşit veya bronşiolit) DKH belirtileri olabilir. Bazen bacaklarda veya göz kapaklarında şişlik /ödem veya yürüme sırasında bacaklarda ağrı gelişebilir. Büyük çocuklarda ise fiziksel egzersiz veya aktivite sırasında çabuk yorulma veya bayılma. Kalp çarpıntısı yani kalbin hızlı attığının farkedilmesi, oynarken veya aktifken nefes darlığı, göğüs ağrısı tarifleyebilirler.
Doğuştan kalp hastalığı nasıl teşhis edilir?
Doğuştan kalp hastalığını teşhis etmek için doktorunuz fizik muayene yapacak ve kalbinizi stetoskopla dinleyecektir. Doğuştan kalp hastalığını teşhis etmek veya dışlamak için yapılan testler şunları içerir:
 • Elektrokardiyogram (EKG). ...
 • öğüs röntgeni
 • Nabız oksimetresi
 • Ekokardiyogram.
 • Transözofageal ekokardiyogram
 • Kardiyak bilgisayarlı tomografi veya Magnetik rezonans görüntüleme
 • Anjiografi ve kateter işlemi
Doğuştan kalp hastalığı kalbi nasıl etkiler?
Bazı doğuştan kalp kusurları akciğerlere daha fazla kan göndererek akciğerlerde damar basıncının artmasına neden olur. Bu durumda tanı konmazsa ilerleyen dönemde geri dönüşümsüz akciğer damar hastalığına, kalp yetmezliğine ve bazende kalp kasınızın zayıflamasına neden olur. Kalp yetmezliği (konjestif kalp yetmezliği), kalbinizin vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamayacağı anlamına gelir.
Doğuştan kalp hastalığı tedavi edilebilir mi?
Birçok DKH'nın tedavisi mümkündür. Bu durum kalp hastalığının tipine ve şiddetine göre değişir. Küçük kalp sorunları olan çocuklar genellikle tedavi olmaksızın uzun ve normal bir hayat yaşarlar. Diğer yandan ağır DKH ları olan hastalarda kalbi onarmak için ameliyatlar veya kateter anjiografi gibi tedavi edici girişimler uygulanır. Ancak tam düzeltme ameliyatı yapılan hastalarda bile bazı sorunlar devam edebilir veya anormal kalp atışları gibi kalp ameliyatının uzun vadeli etkileri olabilir. Doğuştan kalp hastalığı ile ne kadar yaşayabilirsiniz? Karmaşık DKH olan yetişkinler için ortalama yaşam süresinin 35 ila 40 yıl ve orta derecede DKH olanlar için 55 yıl olacağı tahmin edilmektedir.
Kalp hastaları olan bireyler hangi yiyeceklerden kaçınmalıdır?
 • Doymuş yağ ve trans yağ oranı yüksek yiyecekler yemek, kalp hastalığı olma olasılığınızı artırır.
 • Kaçınılması gereken trans yağ ve doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler şunları içerir:
 • Krakerler
 • Donutlar
 • Unlu mamuller (kekler, kurabiyeler ve börekler)
 • Kızarmış yiyecekler.
 • Krema
 • Mikrodalgada patlamış mısır
Çocuklar kalp krizi geçirebilir mi?
Çocuklarda gerçek kalp krizi nadiren görülür. Bu durum kanda yüksek kolesterol düzeyleri olan genetik yatkınlığın olduğu ender durumlarda ortaya çıkabilir. Ayrıca kalbi besleyen damarların doğuştan kusurlu olması halinde de nadiren kalp krizi gelişebilir.
;